Trevi Advocaten, a law firm from The Hague, was one of the first parties to support The Hague Royals. It will remain doing so, regardless of the economic impact of the corona virus. Thomas Bijloo, lawyer and founder at Trevi Advocaten, elaborates on the collaboration: “Sport is and always will remain important. That’s what you see now that we miss it for such a long time.  And The Hague has been missing professional basketball for such a long time! The initiative to bring basketball from the Dutch Basketball League to The Hague is very important for our firm. By staying connected to the club we hope to create new heroes who will be able to develop themselves and make the The Hague society move. That is why we commit to our partnership with The Hague Royals for the coming years.”

A collaboration with a firm like Trevi Advocaten is incredibly important for The Hague Royals, as Mart Waterval clarifies: “Trevi Advocaten was one of the first parties to express confidence in us. That’s why this commitment is key to our organization. It is greatly appreciated that Trevi Advocaten now want to commit for the coming three seasons. This is a good foundation to build on for a long-term collaboration, but also for a growth of The Hague Royals.”

In the upcoming three years, Trevi Advocaten and The Hague Royals will strive to find ways to bring The Hague society together through basketball. Trevi Advocaten has stated that a good businessclub is key to this goal and it wants to help build it into a succesful businessclub. The 2019-2020 season has been a good start, but now the real work begins!

====================================================================

Trevi Advocaten steunt The Hague Royals

Het advocatenkantoor Trevi Advocaten uit Den Haag was als één van de eerste partijen betrokken bij The Hague Royals. Ondanks de economische impact van het coronavirus, zal Trevi Advocaten  tóch betrokken blijven bij The Hague Royals. Thomas Bijloo, advocaat en één van de oprichters van Trevi Advocaten, zegt hierover; “Sport is en blijft belangrijk. Nu topsport ontbreekt zie je pas hoeveel je het mist. En Den Haag moet het al jarenlang zonder topbasketbal doen! Het initiatief van The Hague Royals gaat ons bij Trevi Advocaten aan het hart. Door ook in deze tijden achter de club te blijven staan, hopen wij nieuwe helden een platform te geven om zich te ontwikkelen en de Haagse samenleving in beweging te krijgen. Daarom handhaven wij onze overeenkomst met de businessclub van The Hague Royals.”

Een samenwerking met een partij als Trevi Advocaten is ongelooflijk belangrijk voor The Hague Royals. Mart Waterval van The Hague Royals: “Trevi Advocaten was één van de eerste partijen die het vertrouwen in ons uitsprak. Daarom zijn zij voor ons ook zo belangrijk. Wij hebben enorme waardering ervoor dat zij nu de commitment voor drie seizoenen aan willen gaan. Hiermee leggen we een mooie basis voor een langdurige samenwerking en een groei van The Hague Royals.”

In de aankomende 3 jaar gaan Trevi Advocaten en The Hague Royals samen op zoek naar aanvullende manieren om de Haagse samenleving samen te brengen door basketbal. Trevi Advocaten heeft aangegeven vooral mee te willen bouwen aan een succesvolle businessclub. Het seizoen 2019-2020 is hiervoor een mooie aanzet geweest, maar nu begint het echte werk!

Top