These are hard times for all businesses and all initiatives in and around our city. The Hague Royals has not been exempt from this. Even though we saw The Hague Basketball Gala cancelled due to the coronavirus, the board of directors has gathered and decided to continue with the project. Recent decisions by the Dutch Basketball League (DBL) has made entering the highest competition in Dutch basketball very realistic for The Hague Royals. Due to COVID-19, the deadline for new teams has been postponed to September 1st.

Nederlands volgt Engels

The board has worked closely with the DBL board in order to plan the final stages of creating a professional basketball in The Hague. Next steps moving forward will be appointing a coach, finding a team and continuing our efforts to increase the business club. The Royals will also be launching a crowd funding campaign in which fans that collaborate could receive season tickets and jerseys (according to their contribution). “We hope that this will be a great first contact of the team with its supporters”, said Mauricio Oviedo of the Royals. “Let’s hope all of The Hague will be rooting for the Royals very soon!”

The Netherlands is slowly preparing for a return to the sports venues, but the DBL clubs have decided not to resume play unless fans are allowed back to the stadiums. “We are aware that due to the pandemic fans will not be able to frequent stadiums and we strongly support the DBL’s decision not to play behind closed doors,” said Mart Waterval of The Hague Royals. Of course, this will give The Hague Royals the opportunity to prepare for a DBL-start.

The Hague Royals Team looks forward to your support and is actively looking for members to join its business club. Stay tuned to our channels and support our mission to bring professional basketball to the city!

=======================================

Het zijn moeilijke tijden voor bedrijven en organisaties in de regio Haaglanden. Ook voor The Hague Royals. We moesten het Haagse Basketball Gala annuleren door de uitbraak van het coronavirus. Desondanks zijn we met het bestuur bijeen gekomen en hebben we besloten het project voort te zetten. Recente besluiten door de Dutch Basketball League (DBL) hebben toetreding tot de hoogste competitie in het Nederlandse basketbal heel reëel gemaakt voor The Hague Royals. Door COVID-19 is de deadline voor inschrijving van nieuwe teams uitgesteld tot 1 september 2020.

Het bestuur heeft nauw samengewerkt met de DBL om de laatste fase in te gaan van het project om professioneel basketbal naar Den Haag te halen. De volgende stappen zijn om een coach te vinden en een team samen te stellen, naast onze inspanningen om de businessclub uit te breiden. The Royals zullen ook een crowdfunding campagne beginnen, waarin fans kunnen doneren. Afhankelijk van het bedrag kunnen ze de eigenaar worden van het eerste officiële Royals-shirt, en kunnen ze seizoenkaarten ontvangen. “We hopen dat dit een mooi eerste moment is waarop de Royals in contact kunnen komen met haar supporters”, aldus Mauricio Oviedo van de Royals. “Laten we hopen dat heel Den Haag binnenkort achter de Royals zal staan!”

Nederland maakt zich langzaam klaar voor een terugkeer naar de sportcentra, maar de clubs in de DBL hebben besloten om de competitie niet te starten totdat fans ook weer de stadions in kunnen. “We zijn ons ervan bewust dat fans door de pandemie niet welkom zijn in sportstadions. We steunen het besluit van de DBL om niet achter gesloten deuren te spelen dan ook van harte”, aldus Mart Waterval van The Hague Royals. Natuurlijk geeft dit The Hague Royals ook de kans om zich goed voor te bereiden op het eerste seizoen in de DBL.

Het team van The Hague Royals kijkt uit naar uw steun. De organisatie zoekt nog actieve leden, evenals de businessclub. Houd onze kanalen in de gaten en steun onze missie om professioneel basketbal naar de stad Den Haag te halen!

Top