Beste Royals-fans,

Vandaag heeft de licentiecommissie formeel het besluit genomen om The Hague Royals géén licentie toe te kennen voor het nieuwe seizoen, en dat is zojuist gecommuniceerd. Gek genoeg is dat geen verrassing voor het bestuur, want hierover is vooraf contact geweest. De Royals krijgen op dit moment geen licentie omdat er geen afdoende bewijs is dat ons budget rond is. Dat heeft te maken met het feit dat er nog een schuld openstaat als gevolg van de coronacrisis, die in de eerste twee seizoenen flinke impact heeft gemaakt op de organisatie van The Hague Royals. Bovendien is de begroting voor het komende seizoen 2022-2023 niet helemaal sluitend, als we enkel getekende contracten in ogenschouw nemen.

Echter, de Royals hebben mondelinge toezeggingen voor financiële middelen die stabiliteit garanderen en ons bovendien in staat stellen om alle openstaande facturen te voldoen. We verwachten vandaag of morgen bevestiging per mail en bovendien ook deze week een getekend contract. Hoewel dit klinkt alsof er nog veel onzeker is, lijkt dat allerminst het geval. Het is enkel wachten op de handtekeningen. Echter: mondelinge toezeggingen vindt de licentiecommissie, ook gezien het verleden met andere clubs die zich moesten terugtrekken vanwege onvoldoende financiële middelen, onvoldoende.

Wat gebeurt er nu? Wij kondigen bij dezen aan in beroep te willen gaan tegen het besluit van de licentiecommissie. We hopen dan direct alle bewijsstukken direct te kunnen meesturen (waaronder een getekend contract) en verwachten dat die licentie dan alsnog wordt toegekend. Als trouwe fans zullen jullie echter begrijpen dat we ervan balen dat dit niet eerder rond is gekomen, en ook dat een beroepszaak nodig is om de licentie te verkrijgen. Wij gaan er nog steeds vanuit dat dit allemaal goedkomt en dat de Royals komend seizoen in de BNXT League zullen uitkomen, maar je hebt de licentie pas wanneer je ‘m hebt.

Graag willen wij alle basketballiefhebbers vragen om de speculatie beperkt te houden. We maken er het beste van en hopen met een gezonde financiële basis voor het komende seizoen een goed team op de been te brengen in Den Haag. Zodra er meer informatie is, zullen we dat uiteraard met jullie delen.

Met sportieve groet,

Bestuur The Hague Royals

Top