Beste Royals fans,

Zoals jullie weten van onze communicatie in mei zijn we in beroep gegaan tegen het besluit om geen licentie toe te kennen aan The Hague Royals. Vorige week diende die beroepszaak in Brussel. Helaas zijn wij dit weekend geïnformeerd dat ons beroep is afgewezen, wat betekent dat de Royals geen licentie hebben gekregen voor de BNXT League seizoen 2022-2023.

Wij vinden het belangrijk dat het basketbal en de BNXT League en solide basis hebben, en dat de clubs die daaraan deelnemen in staat zijn om een seizoen zonder problemen uit te spelen. Wij hebben dat de afgelopen twee seizoenen, zonder vet op de botten en in coronaseizoenen, weten te doen. Natuurlijk zijn wij daarin tegemoet gekomen door onze sponsoren en leveranciers. Bij dezen willen we hen dan ook graag bedanken voor de steun in de afgelopen twee seizoenen. Ook voor komend seizoen vinden we dat ook wij een solide financiële basis voor de club moeten hebben om in de BNXT League te spelen.

Toch vinden we het bericht teleurstellend. Wij hadden immers een potentiële hoofdsponsor bereid gevonden om de club te steunen, waarmee zowel de (beperkte) schuldenlast áls de kosten voor het nieuwe seizoen gedekt zouden zijn geweest. Wij waren daarmee een echte aanvulling geweest voor de BNXT League met onze prachtige thuishal, mooie stad en brede achterban. Deze hoofdsponsor zou deze week in Nederland zijn om ons te ontmoeten en een handtekening te zetten onder het contract. Ja, dat is te laat (immers, volgens de reglementen moet er op 20 juni uiterlijk een uitspraak van het BAS (de arbitragecommissie) zijn en dat is dus het laatste moment waarop een licentie kan worden toegekend). Echter; als club hebben we veel opgebouwd voor de sport in één van de grootste steden van Nederland, met een prachtige achterban en binding met het 3×3 basketbal. Ons verzoek was om een licentie toe te kennen onder de voorwaarde dat wij op 23 juni een getekende overeenkomst zouden kunnen overleggen. Een uitstel van drie dagen leek ons, zelfs op dit late tijdstip, te billijken voor de league. Er ligt immers al een concept speelschema. En dan zou op 23 juni geen getekende overeenkomst – alsnog geen licentie betekenen. No risk, all reward.

Het dient verder geen toelichting dat wij sprakeloos en zeer teleurgesteld zijn dat het bestuur en de organisatie van de BNXT League zich tijdens de zitting bij het BAS niet heeft uitgesproken voor deze bescheiden verlenging van de termijn van drie (!) dagen, en ook het BAS ons in hun uitspraak die tijd niet heeft gegund. Er valt immers veel te winnen, en ook veel te verliezen. Wij begrijpen dat de financiën eerder binnen hadden moeten zijn, maar wijzen ook op de coronacrisis die ook de start van de BNXT League niet eenvoudig heeft gemaakt. Ook wij als club hebben daarmee te kampen gehad. We vinden het dan ook jammer dat de BNXT League de belangen van onze leveranciers, fans, én de basketbalfans in Den Haag, evenals de negatieve pers voor de league, ondergeschikt heeft gemaakt aan de administratieve letter der wet – de deadline van 20 juni en handhaving van de reglementen. Daarvan is vooral het basketbal de grootste verliezer. Tegelijkertijd is het onze verantwoordelijkheid om de begroting tijdig rond te krijgen en helaas moeten we constateren dat dat ondanks de verschoven deadline (nog) niet is gelukt.

De komende weken zullen wij als bestuur kijken op welke manier The Hague Royals kan worden voortgezet. Wij zullen er alles aan doen om aan onze verplichtingen van onze leveranciers te voldoen en zien nog kansen om de club verder op te bouwen. We hopen jullie komend seizoen dan ook gewoon weer op onze tribunes te mogen begroeten! We houden jullie op de hoogte.

Met groen-gele groet,

Bestuur The Hague Royals

Top